Nasi doradcy 1

Nasi doradcy 2

Nasi doradcy 3

Nasi doradcy 4

Nasi doradcy 5

 

Bezpieczeństwo wynikające z lokat bankowych

Korzyści z regularnego oszczędzania, nawet niewielkich ilości pieniędzy znane są już od pokoleń. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz dodatkowych zysków ze zgromadzonych funduszy staje się obecnie ogromną wartością. W związki z tym, coraz więcej banków i instytucji finansowych namawia klientów do podejmowania działań na rzecz zabezpieczania i powiększania zgromadzonych środków. Kluczem do sukcesu jest znalezienie odpowiedniej, indywidualnie dopasowanej formy oszczędzania. Jedną z nich są różnorodne lokaty bankowe. Niosą one zapewne dużą stabilność i pewność realizowanej inwestycji. W wielu przypadkach wymagana minimalna kwota jest niewielka. Lokaty ze stałym oprocentowaniem gwarantują stały i przewidywalny zysk co jest ważnym aspektem dla klientów, którzy pragną uniknąć jakiegokolwiek ryzyka. Nie ma w tym wypadku również potrzeby śledzenia sytuacji na rynku finansowym. Podpisanie umowy z bankiem wiąże się z małą ilością wymogów, oraz brakiem komplikacji w postaci dostarczania i wypełniania szeregu dokumentów. Ważna jest również gwarancja wypłaty zgromadzonych środków. Funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powoduje, że klienci odzyskają swoje pieniądze nawet w przypadku bankructwa danego banku.

Ryzyko nieodpowiedniej lokaty bankowej

Inwestycje finansowe obarczone są bardzo często ryzykiem. Nieumiejętne gospodarowanie i dysponowanie zgromadzoną gotówką może doprowadzić do sytuacji, gdy pieniądze zostaną zablokowane przy niekorzystnych warunkach. W najgorszym wypadku można spowodować stratę kapitału wyjściowego. Aby tego uniknąć należy bardzo szczegółowo zapoznać się z ofertami różnorodnych banków czy instytucji finansowych. Bardzo często, ze względu na skomplikowane procedury, nieznajomość przepisów, mechanizmów ekonomicznych czy nomenklatury bankowej warto powierzyć swoje oszczędności specjalistom. Wielu klientów nie porównuje wszystkich dostępnych ofert na rynku. Sugerują się oni bardzo często reklamą czy namowom przedstawicieli banków. Pamiętać należy, że lokaty, zwłaszcza te, które są silnie reklamowane jako posiadające wysokie oprocentowanie, w rzeczywistości okazać się mogą pułapką. Cechują się one bowiem dynamiczna zmianą stóp procentowych. W ostateczności okazuje się bardzo często, że wskazywane, wysokie oprocentowanie możliwe jest do uzyskania dopiero pod koniec trwania umowy. Zysk jest w takim wypadku o wiele mniejszy od spodziewanego. Lokata bankowa standardowa posiada tę wadę, że w sytuacji, gdy klient będzie chciał podjąć wpłacone pieniądze przed upływem czasu trwania umowy, wówczas straci on wszystkie odsetki, jakie mogłyby być naliczane do wpłaconej kwoty.

Lokaty denominowane, jednodniowe oraz kapitalizacja odsetek

Wiele osób inwestuje swoje pieniądze na rachunkach obsługiwanych w obcej walucie. W związku z wahaniami kursu oraz szerokimi możliwościami pomnażania kapitału w obcych bankach czy na międzynarodowych giełdach, jest to rozwiązanie atrakcyjne dla osób podejmujących większe wyzwania finansowe. Lokata denominowane zakładane są w walucie innej niż polski złoty. Banki na naszym rynku umożliwiają podejmowanie tego typu inwestycji w takich walutach jak: dolary amerykańskie, euro, funty brytyjskie czy franki szwajcarskie. Są to również waluty, w których bardzo często zaciągane są kredyty hipoteczne czy gotówkowe. Warto wskazać, że oprocentowanie nominalne, które uwzględniane jest na różnorodnych lokatach jest oprocentowaniem w skali roku. Nie uwzględnia ono dekapitalizacji odsetek, czyli dopisywania ich do uzyskanej kwoty na lokacie. Nie ma miejsca w tym wypadku również obciążenie zysku podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Kapitalizacja odsetek na lokacie jest bardzo atrakcyjną formą pomnażania kapitału. Poprzez dopisywanie do wartości lokaty naliczanych odsetek można stale obserwować wzrost jej wartości. Zwłaszcza, gdy kapitalizacja odbywa się możliwie jak najczęściej. Lokaty jednodniowe, coraz częściej podejmowane przez klientów również charakteryzują się zwolnieniem z podatku od dochodów kapitałowych ponieważ naliczone po jednym dniu odsetki są na tyle niewielkie, że mogą być zaokrąglane do zera.

Najpopularniejsze formy lokat bankowych

W związku z dużą konkurencją wśród instytucji finansowych w walce o pozyskanie nowego klienta, na rynku pojawiają się systematyczne nowe, coraz bardziej atrakcyjne rozwiązania. Dbanie o klienta objawia się również wprowadzaniem coraz to nowych ofert dla stałych inwestorów. Najpopularniejsze lokaty bankowe charakteryzują się obecnie elastycznością i możliwością czynnego renegocjowania warunków umowy. Lokaty ze stałym oprocentowaniem zawierane z instytucją finansową gwarantują nie zmieniające się wpływy z oprocentowania nominalnego. Zmiany na rynku finansowym nie powodują zmian w wysokości uzyskanych zysków. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są jednak obecnie najczęściej wybieranymi przez klientów. Wysokość oprocentowania zależna jest od poziomu wskaźników rynkowych. Zapisane są one w umowie zawieranej z określonym bankiem. Są to aktualne WIBOR, poziomy inflacji czy stopy procentowe banku centralnego. Kolejnym przykładem oferty bankowej są lokaty strukturyzowane. Stanowią one połączenie funduszu inwestycyjnego z tradycyjną lokatą bankową. W tym wypadku wpłacana gotówka częściowo przeznaczana jest na lokatę, część realizowana jest poprzez inwestycję w wybrany fundusz inwestycyjny. Polisolokata działa w sposób podobny do formy strukturyzowanej. Część, która nie jest przeznaczana na lokatę przeznaczana jest natomiast na poczet polisy ubezpieczeniowej.

Mniej popularne lokaty call i e-lokaty

Aby wybrać najlepszą formę oszczędzania lub inwestowania pieniędzy warto zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat. Banki w reklamach kuszą klientów ofertami, które przy profesjonalnych wyliczeniach nie gwarantują już tak wysokich korzyści. Warto więc zasięgnąć opinie specjalisty w tym temacie. Doradcy finansowi, którzy współpracują z klientem indywidualnym na podstawie różnorodnych zmiennych są w stanie wskazać każdej osobie najlepszą drogę inwestowania zgromadzonych funduszy. Nową na rynku finansowym ofertą jest e-lokata. Może ja założyć każda osoba, która posiada dostęp do swojego konta w Internecie. Bardzo często oferowane oprocentowanie jest o wiele bardziej korzystne niż to, które uzyskać można na tradycyjnej lokacie. Inną propozycją, również z wielu względów atrakcyjną dla klientów jest lokata call. Aby ją zainicjować należy podpisać umowę z bankiem, w którym posiadamy rachunek oraz wpłacić określoną minimalną kwotę. Nie są jednak określone w niej terminy, na jakie powierzamy nasze pieniądze danej instytucji finansowej. Lokata call oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, jednak można w wielu przypadkach negocjować wysokość oprocentowania. Najczęściej jednak ma to miejsce, gdy klient dysponuje dużą wpłatą. W przypadku rezygnacji z usługi należy złożyć w banku stosowne wypowiedzenie.

Lokata automatyczna, negocjowana oraz z dzienna kapitalizacją odsetek

W czasach, gdy stabilność finansowa jest bardzo często zagrożona, wiele osób poszukuje różnorodnych stabilnych form gromadzenia i pomnażania gromadzonego kapitału. Bardzo często wybierane są w związku z tym lokaty bankowe. Lokata automatyczna, przeznaczona jest dla klientów banków, którzy podpisując umowę wpłacają dość wysoką sumę pieniędzy. Podobnie jak lokata negocjowana, przeznaczona jest ona dla zamożnych inwestorów. Po osiągnięciu określonego limitu, który może oscylować nawet w granicach 50 tysięcy złotych, klient może negocjować z instytucją finansową nowe warunki. Są nimi wysokość odsetek, czas trwania umowy oraz możliwość dysponowania zgromadzoną gotówką. Przy wyborze oferty należy przeanalizować realną stopę zwrotu z takiej inwestycji. Okazać się może, że uzyskamy niewiele ponad inflację, a nasze pieniądze będą zamrożone na długie miesiące. Warto wiec zamiast konsumować realne zyski z lokaty, reinwestować zyski. Takie działania powodują maksymalizację efektywności inwestycji. Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek, jest jedną z najkorzystniejszych ofert dla klientów banków. Gwarantują najwyższe stopy zwrotu oraz brak tak zwanego podatku Belki. Warto jednak stale porównywać i analizować oferty różnych instytucji.

Cechy lokaty dynamicznej i progresywnej

Inwestowanie i oszczędzanie gotówki w dzisiejszych czasach jest rzeczą niemal niezbędną. Klienci posiadają obecnie różnorodne możliwości, aby na bieżąco pomnażać zgromadzony kapitał. Lokata dynamiczna przeznaczona jest do tych inwestorów, którzy przeznaczają na nią duża ilość gotówki na znaczny ilość czasu. Odsetki w takim wypadku wzrastają wraz z wydłużaniem się czasu. Zazwyczaj oprocentowanie zwiększa się co trzydzieści dni. Kolejną korzyścią z tego typu inwestycji jest możliwość stałego dostępu do przeznaczonej na ten cel sumy. W każdym momencie klient może wycofać się z takiej formy oszczędzania zachowując proporcjonalne do czasu odsetki. Zazwyczaj zakładana jest tego typu lokata na okres dwunastu miesięcy. Systematycznie, różnorodne banki czy instytucje finansowe prowadzają do swojej oferty lokaty dynamiczne o wydłużonym czasie trwania. Lokata progresywna natomiast skierowana jest do tego typu klientów, którzy posiadają możliwość dopłacania do niej gotówki. Jest to inwestycja na tyle atrakcyjna, ze wraz ze wzrostem kapitału, proporcjonalnie wzrasta oprocentowanie i wpływające pieniądze z odsetek. Lokata progresywna jest forma również wygodną dla inwestora gdyż nie wymaga każdorazowo odnawiania umowy czy dokonywania na niej zmian.

Lokaty terminowe i ich zalety

Jednym z ważniejszych aspektów dla klientów przy inwestowaniu kapitału jest określenie czasu, na jaki podjęta będzie dana inwestycja. Lokata terminowa polega na umowie inwestora z bankiem. Określa wysokość wpłaty, odsetek i czasu trwania. Właściciel, nazywany deponentem może wynegocjować oprocentowanie wkładu o charakterze terminowym w postaci stałej lub zmiennej. Lokaty terminowe podejmowane są na okres najczęściej minimum jednego miesiąca. Bywają również oferty ok. krótszym czasie, jednego dnia czy tygodnia, bądź dłuższym, wynoszącym nawet sześćdziesiąt miesięcy. Krótkoterminowe najczęściej ponadto oprocentowane są stałą stopą procentową. Długoterminowe natomiast zmienną. Wyróżnić tutaj należy dodatkowo lokatę terminową rentierską i dynamiczną. Można na nią wpłacić mając nawet niewielką ilość gotówki. Rezygnacja z lokaty w terminie krótszym niż przewiduje umowa skutkuje utratą naliczonych odsetek. Lokata rentierska skierowana jest do osób, które oczekują zysku bez długiego oczekiwania. W takim wypadku co miesiąc lub trzy miesiące wpłacane są na konto deponenta odsetki. Lokata dynamiczna jest jedną z bardziej korzystnych form inwestowania pieniędzy. Oprocentowanie na niej wzrasta wraz z upływem czasu trwania takiej umowy.

Odmiany i korzyści z lokat bankowych

Spośród wielu różnych form oszczędzania i zwiększania kapitału dostępnych na rynku najczęściej wybierane są te, które charakteryzują się dużą pewnością i bezpieczeństwem. Udając się do banku, instytucji finansowej czy doradcy inwestycyjnego uzyskać można szereg wskazówek w tej dziedzinie. Lokata charakteryzuje się tym, że im większą kwotę dany klient chce na nią przeznaczyć, tym lepsze warunki może wynegocjować. Wysokość oprocentowania zależna jest od ilości wpłacanej gotówki. Najczęściej wynosi ono od 1,5% do 4%. Część banków posiada określone limity minimalnej kwoty, jaką należy wpłacić na rachunek lokaty. Aby dokonać jak najlepszej inwestycji należy sprawdzić i porównać oferty konkurencyjnych instytucji. Bardzo często lokaty różnią się wysokością oprocentowania, czasem i minimalną kwotą. Wyróżnić można ponadto różnorodne odmiany i warianty tego typu inwestycji finansowej takie jak: lokata terminowa, rentierska, progresywna, dynamiczna, automatyczna, negocjowana, overnight, e-lokata oraz lokata call. W związku z tak bogatą ofertą, niemal każdy inwestor jest w stanie znaleźć dla siebie ofertę, która przyniesie mu jak największe korzyści finansowe zarówno w aspekcie krótko jak i długoterminowym.

Podstawowe zasady funkcjonowania lokaty

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie i pomnażanie kapitału. Wiele banków i instytucji finansowych proponują swoim klientom rozwiązania, które w określonym czasie i na konkretnych warunkach mają przynieść efekty. Lokata bankowa jest jednym z najpopularniejszych sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Powodują to zyski, które są większe od tych, uzyskiwanych na standardowym rachunku bankowym. Ryzyko tego typu przedsięwzięcia jest również relatywnie niewielkie. Aby jednak lokata była formą opłacalną dla klienta, należy przeznaczyć na nią większą ilość pieniędzy. Lokata bankowa jest umową miedzy bankiem a klientem. Zawierana jest ona w momencie wpłaty na określone konto gotówki przez jej posiadacza. Główna zasada opiera się na podejmowanym zobowiązaniu, że tej sumy pieniędzy nie wypłacimy przed ustalonym w umowie terminie. W zamian bank wypłaca wówczas sumę powiększoną o określone odsetki. Jest to forma na tyle pewna i jasno określona, że wielu klientów banku właśnie w ten sposób również przechowuje swoje oszczędności w długim terminie. Minimum stanowią najczęściej dwa tygodnie, najdłuższy czas oscyluje w granicy sześćdziesięciu miesięcy. Likwidując lokatę przed czasem określonym w umowie traci się naliczone od danej kwoty odsetki.